Arbeidsseminar i kulturell intelligens

Arbeidsseminar i kulturell intelligens


Vår kulturell intelligens er selve fundamentet for å kommunisere og suksessfullt å samarbeide på tvers av kulturer. Å være kulturelt intelligent betyr ganske enkelt at man er oppmerksom på sine egne ”kulturelle briller” og hvordan vi slik farves, ser og forstår andre kulturer.
Prinsippene bak arbeidsseminaret i kulturell intelligens er at det ikke er noe som er rett eller galt. Det handler om at vi gjør tingene på forskjellig vis.

Innhold

På arbeidsseminaret arbeider vi med kultur med utgangspunkt i en komparativ tilgang. Vi tar for oss forskjellige kulturelle parametre og ser på hvor dypt disse sitter i oss. Deltakerne bevisstgjøres om kulturforskjeller ut i fra egen kultur gjennom et felles begrepsapparat, som setter ord på utfordringene forskjellige kulturer kan skape.
På arbeidsseminaret involveres du aktivt gjennom en rekke gruppearbeider, øvelser, spill, refleksjon og dialog – både innbyrdes mellom deltagerne og mellom underviser og deltaker.

Utbytte

Når arbeidsseminaret er gjennomført, har deltakerne fått redskaper til å kunne agere i et tverkulturelt samarbeide og oppnådd en kulturell innsikt i egen kultur, som i høyere grad gjør dem i stand til at unngå misforståelser.
Vi anbefaler et arbeidsseminar i kulturell intelligens som del av oppstarten for våre nye kunder, så de er godt forberedt til samarbeidet med de nye kolleger.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til arbeidsseminaret, er du velkommen til å kontakte Line Milthers, som er COO hos Conscensia og en av våre undervisere på arbeidsseminaret.