Conscensia, som er en av Danmarks ledende Nearshore IT-utviklingsselskaper, har ansatt Annette Kvist som ny salgsdirektør.
Annette kommer fra en stilling som Vice President for IT Utvikling hos TDC og har arbeidet med rådgivning, salg og ledelse av IT Utvikling siden 1991. Hos Conscensia inntrer Annette i selskapsledelsen og får det samlete ansvar for salg og de kommersielle relasjoner til firmaets kunder i Danmark.

Conscensias strategi er å vokse markant ved å dekke det omtrent umettelige behov for IT-utviklingsressurser som virksomheier i omtrenrt alle land i Vesteuropa nå opplever.
Annette Kvist uttaler, ”Jeg er utrolig glad for å være kommet til et firma som Conscensia, som løser en av de store utfordringer som jeg selv har opplevet blir vanskeligere og vanskeligere, år for år – nemlig å skaffe kvalifisert IT-arbeidskraft på en produktiv og kosteffektiv måte. Jeg er sikker på at markedet er svært åpent for nearshoring og for et firma som Conscensia, som inngår langsiktige strategiske samarbeide og leverer dedikerte team til våre kunder”, sier Annette.

Conscensias CEO, Carsten Hansen tilføyer; ”Vi er svært glade for å kunne by Annette velkommen til Conscensia. Det er ingen tvil om at hennes mange års erfaring med utvikling og utviklingsprosesser i noen av Danmarks største virksomheter er en markant styrkelse av våre muligheter for å hjelpe, utfordre og rådgi våre kunder igjennom overveielsene om og hvordan implementere nearshore utvikling.”

Den danske Erhvervsstyrelse estimerer at Danmark frem mot 2030 kommer til å mangle over 19.000 IT-spesialister. I siste undersøkelse fra Erhvervsstyrelsen fremgår det at mer enn hver 4. danske virksomhet forgjeves har forsøkt å ansette kompetanser innenfor programmering og utvikling siste år. EU sin kommisjonær for enhetlig digitalt marked, Andrus Ansip, melder ut et gap på 450.000 for Europa som et hele allerede i 2020 (nedjustert fra opprinnelig 900.000, det tallet skal forstås som muligheter og ikke faktisk manko) Conscensia erfarer dessuten at mange virksomheter får for lav time-2-market eller simpelthen mister ordrer eller vekstmuligheter fordi de mangler IT-kompetanser.

Gjennom å samarbeide med Conscensia får virksomheter en lett, hurtig og sikker adgang til høyt kvalifiserte IT-kompetanser i Ukraina. Conscensia har 11 års erfaring med å etablere og integrere 100% skreddersydde og dedikerte utviklerteam for hver enkelt kunde og har også en fantastisk evne til å fastholde medarbeiderne. Kundene kan derfor konsentrere seg om å drive og utvikle sin forretning i stedet for å kjempe med rekruttering og ressursmangel.

I Ukraina har Conscensia et utviklingssenter i Lviv med ca. 170 medarbeidere og i byen forøvrig er de ca. 15.000 høyt utdannede IT-spesialister. Conscensias grunnfilosofi er at IT-sourcing skal gjøres ordentlig da det er en strategisk beslutning med stor positiv forretningsmessig verdi, såfremt det gjøres skikkelig. Hos Conscensia kaller vi det for Responsible Sourcing.

Kontakt oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet!

 

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com