Det er travelt på vårt utviklingssenter i Lviv. Våre kunder har stadig bruk for flere utviklere i Ukraina – og dem kan vi alltid finne for dem i Ukraina. Men grunnet plassmangel har vi nå flyttet til større lokaler, i Lviv – hvor vi nå har godt med plass.

Vi er allerede kommet på plass i de nye omgivelser – og gleder oss til å vise våre kunder de nye fasiliteter.

Hvis du er interessert i å se hvor enkelt et nearshore utviklingsteam kan etableres – gir vi gjerne en rundtur på kontoret vårt i Lviv. Her kan du møte våre Delivery Managers, HR-avdelingen samt få innsyn i hvordan man får etablert et suksessfylt samarbeide mellom nearshore utviklere og våre europeiske kunder.


Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com