FlexyBox: QA’en er med og sikrer kvaliteten på prosjektene fra starten

CASE: “QA’en er med og sikrer kvaliteten på prosjektene fra starten”

FlexyBox har i de seneste år opplevd en sterk, positiv vekst. Virksomheten er gått fra å ha to ansatte i 2010 til nå å være tjue ansatte i Danmark og fire utviklere hos Conscensia i Ukraina. Hos FlexyBox er de slett ikke i tvill om at valget om å outsource bidrar til å øke konkurranseevnen.

Innen FlexyBox kom til Conscensia, hadde de prøvd outsourcing av mindre prosjekter, både via leverandører i Asia og Danmark – dog uten særlig suksess. ”Det var utfordringer med kvaliteten på utviklingen, forsinkelser og interessekonflikter, men vi hadde likevel ikke gitt opp outsourcing og var rede til å gjøre et nytt forsøk – dog på nye premisser. Den nye strategi var at vi nå selv ville ha kontroll og ansvar for utviklingen og en direkte dialog med utviklerne og den modellen kunne vi få hos Conscensia,” forteller Kenneth Jensen, som er utviklingssjef hos FlexyBox.

Dyktige utviklere og utrolig effektiv rekrutteringsprosess

”Det er riktig mange dyktige utviklere i Ukraina og de hjelper Conscensias HR-avdeling oss med å finne”, forteller Kenneth Jensen. ”Vi skriver jobbprofilen i samarbeide med vår ukrainske teamlead hvorpå HR og teamlead holder de innledende samtaler med interessante kandidater. Dernest får jeg de kvalifiserte kandidaters CV’er og så holder vi intervjuer, hvor jeg er med via Skype. Det er utrolig effektivt. I forhold til danske ansettelsesrunder bruker jeg vesentlig mindre tid på det i Ukraina.” Kompetansene på deres ukrainske utviklere er også meget tilfredsstillende. ”Det har vært en fornøyelse å erfare hvilken kompetanse og mange års erfaring våre ukrainske utviklere kommer med. Man kan saktens også få systemutviklere i Ukraina og ikke kun programmerere. De er selv med til design og finne frem løsningene. Det er særlig de kompetanser vi har bruk for og det synes jeg at vi får hos Conscensia, utdyper Kenneth Jensen.”

QA’en har vist seg å være en viktig spiller på laget

”Vi var ikke klar over at en QA’er (Quality Assurance) kunne bli et bindeledd igjennom hele utviklingsfasen. Vårt ukrainske teamlead ga oss denne inssikt og vi har ikke angret at vi fulgte hans anbefaling med å få en QA’er på laget. QA’en er ikke kun en tester, men er involvert helt fra starten av utviklingen. Når utvikleren ofte tenker på hvordan løsningen kan omsettes til kode, får QA’en stilt de viktige produktrelevante spørsmål. Vår QA’er interesserer seg også for brukervennlighet og design, så hun styrer kommunikasjonen og alt materiale til designeren. På den måten sikrer vi kvaliteten fra starten av prosjektet”, forteller Kenneth Jensen.

Teamet skal merke at vi arbeider sammen

Kenneth Jensen besøker sitt ukrainske team cirka hver 3. måned for å være en del av laget og være nærværende. ”Teamet skal merke at vi er her for dem. Jeg har en alminnelig arbeidsuke der nede og den er alltid produktiv – da forbedrer vi typisk våre eksisterende prosesser eller oppfinner helt nye prosesser. Utviklerne er alltid ivrige etter å vise frem sine resultater når jeg er der, og det er herlig. Besøkene medfører også at vi får bygget personlige relasjoner som gjør det lettere å snakke om eventuelle utfordringer.”

Foretrekker deres ærlige mening, også hvis de er uenige

”Vi opplever ikke de store kulturelle utfordringer mellom den danske og den ukrainske utviklingsavdeling. Vi har for eksempel sagt til våre utviklere at vi gjerne vil ha en diskusjon og deres ærlige mening, også hvis de er uenige. Det har de tatt til seg og vi er imponert over hvor mye input våre ukrainske utviklere kommer med, og som gjør oss klokere. Deres holdning og interesse for IT er svært lik det danske mind-set” forteller Kenneth Jensen. FlexyBox har en Delivery Manager tilknyttet som særlig i oppstartsfasen ga gode råd til hvordan de skulle håndtere hverdagen, prosessene og de kulturelle forskjeller.

Outsourcing øker konkurranseevnen

FlexyBox er slett ikke i tvil om at outsourcing gir riktig god mening for dem. ”Vi er blitt mere konkurransedyktige fordi vi outsourcer. Outsourcing bidrar til at vi kan holde omkostningene nede og hurtig kan få tak i kvalifiserte utviklere, når vi behov for dem”, slutter Kenneth Jensen.