Den 10. september var Conscensia invitert som foredragsholder til IT Branchens nettverksmøte i Aalborg.

Line Milters, VP of Global Delivery, fortalte om kulturell intelligens som er fundamentet til effektiv kommunikasjon og samarbeide. Vi har en tilbøyelighet til å observere og fortolke mennesker gjennom våre egne ”kulturelle briller”. Å være kulturelt intelligent betyr at vi er oppmerksomme på at det i kommunikasjonen eller samarbeidet ikke er noe som er ”riktig” eller ”galt”, vi kommuniserer og samarbeider blott på forskjellig vis.
Takk for invitasjonen til ITB, det var en stor fornøyelse å tale til et engasjert publikum med mange gode spørsmål.

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com