Historie

Conscensias historie


Tilbake i 2006 opplevde vårt daværende morselskap Celenia, som hadde spesialisert seg på Microsoft Dynamics, en stor etterspørsel på andre former for programvareutvikling. I stedet for å blande epler og pærer valgte Celenia i midten av 2006 å starte et datterselskap med navnet Conscensia. Den daværende utviklingsdirektøren – og første ansatte – besøkte forskjellige byer i østeuropa for å finne det helt riktige stedet å etablere Conscensias første kontor. Valget falt på Lviv i Ukraina.

2006

Vår første kunde, Spar Nord, kom til allerede i 2006. Men fordi man ennå ikke hadde fått flyttet inn i egne lokaler ble jobbintervjuene med kandidatene holdt på et hotell i Lviv. Vi ansatte raskt en ung kandidat som kunne ta seg av rekrutterings-prosessen og det ble starten på et av de viktigste områdene i Conscensia: HR.

2007

Spar Nords team startet opp på et midlertidig kontor i begynnelsen av 2007. I løpet av året fikk vi flere kunder og medarbeidere. Allerede fra starten av lyktes det oss å skape en arbeidskultur der alle hjalp til med alt. Sammen fikk vi med hammer og godt humør innredet det første offisielle kontoret i Lviv som åpnet i slutten av 2007.

2008

I 2008 rammet finanskrisen vår nystartede virksomhet og vi måtte dessverre si farvel til en større kunde. Det medførte at vi jobbet på høytrykk for å omplassere kundens utviklere. Heldigvis var det flere av de eksisterende kundene som gjerne ville utvide sine prosjekter og på den måten fant vi plass til de fleste også i fortsettelsen.

2009

Bortsett fra tapet av en viktig kunde kom vi oss noenlunde helskinnet gjennom 2008 og også med et greit økonomisk resultat. Celenia valgte å selge oss ut i 2009. Da var vi store, sterke og klare til å stå på egne ben og gikk et godt 2010 i møte.

2010

I 2010 fikk vi to nye og markante kunder – en av dem var Systematic – og vi begynte for alvor å skalere opp antallet medarbeidere.

2011

I 2011 var vi først oppe i 100 og deretter 150 medarbeidere, men ble det også et år da vi vokste kraftig. Samme år fikk vi flere nye kunder, bl.a. Kamstrup.

2012

I det vi rundet årsskiftet 2011 – 2012 hadde vi ikke mer plass til nye medarbeidere slik at vi måtte flytte til nye kontorer. Det ble også året da samarbeidet med Systematic ble enda tettere i og med at de kjøpte 25 % av Conscensia fordi sourcing var en så strategisk viktig del av deres forretning.

2013

Sommeren 2013 åpnet vi enda et utviklingsenter i Ukraina, denne gangen i hovedstaden Kiev. Siste del av dette året ble veldig preget av urolighetene i Ukraina, noe som gjorde at vi måtte ta en rekke spesielle forholdsregler. Blant annet måtte vi lage en plan for medarbeidere som ønsket å delta i demonstrasjonene, men også en beredskapsplan for hva vi skulle gjøre om internett ble stengt i landet.

2014

Da vi gikk inn i 2014 var situasjonen i landet svært tilspisset, men selv om urolighetene tok mye plass og oppmerksomhet, spesielt i mediene, fikk vi stadig nye kunder og hverdagen gikk videre. Samme år gjorde vi en del omstruktureringer i virksomheten og fikk blant annet en ny direktør i Ukraina. Og året ble avsluttet med en Gaselle-pris.

2015

Året 2015 bød på en rekke spennende begivenheter: Vi utvidet vår salgsavdeling i Skandinavia ved å ansette en Country Manager i Norge, vårt utviklingssenter i Lviv flyttet inn i nye, flotte lokaler, vi var travelt opptatt med å forberede åpningen av vårt rumenske utviklingssenter samt at vi avsluttet året med en Gaselle-pris for det andre året i rad.

2016

Vi feirer vårt 10-års jubileum! Dessuten er vi også svært stolte av vårt 10-års jubileum med vår første kunde Spar Nord Bank, som stadig har sitt dedikerte utviklingsteam hos vårt kontor i Lviv, Ukraina. Vi avslutter regnskapsåret med en Gazelle for 3. år i trekk.

2017

Vi har fokus på å videreutdanne vårt personale, hvor vi bl.a. nå kan tilby våre kunder undervisning i kulturell intelligens samt å undervise/coache i SCRUM prosesser og teknikker. Dessuten gleder vi oss over at vår evene til å fastholde dyktige medarbeidere tydeligere, da tre nye medarbeidere kan feire 10-års jubileum hos Conscensia.

2018

Året byr på flere 10 års jubiléer blant våre utviklere. Dette kommer våre kunder til gode da utviklernes domenekunnskap blir værende i utviklingsteamet. Dessuten setter vi i verk adskillige initiativer slik at Conscensia bedre kan hjelpe med nearshore softwareutvikling og med kulturell intelligens i bl.a. Berlin, Lviv, København og Aalborg.