Mange bedrifter velger å finne forsterkninger for sine utviklingsavdelinger i utlandet. Outsourcing av programvareutvikling krever forberedelse, planlegging og nye prosesser i selskapene. Men hvordan du kommer i gang, hvordan du sikrer deg at samarbeidet mellom selskapets egne, interne utviklere og de utenlandske utviklere blir en suksess er spørsmål mange lurer på. Hos Conscensia er virtuell insourcing svaret vi byr på.

Kom og hør vår Annette Kvist fotelle om hvordan Conscensia hjelper bedrifter med Virtual Insourcing gjennom våre utviklingssentre i Ukraina og Polen, med en sourcingmodell som er lett, trygg, verdiskapende og økonomisk fordelaktig.

Du vil også høre utviklings-, test- og IT-direktør René Hjort fra Getinge A/S fortelle om deres erfaringer med å ha et ukrainsk utviklingslag hos Conscensia. Getinge har vært en kunde hos oss i 9 år.

Computerworlds arrangement foregår i Ballerup, onsdag 21. august kl. 8.30 – 11.30. Det er gratis registrering her 

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com