Speech bubble illustration of information technology acronym abbreviation term definition COBOL Common Business Oriented Language

COBOL var erklært død og det var ingen som trodde på at språket – og mainframes generelt -ville følge med inn inn i det nye tusenåret. Men det gjorde det. Systemer som ble kodet i COBOL for lenge siden, kjører fremdeles viktige prosesser i virksomheter over hele verden. Og så lenge de solide og sikre mainframes nekter å dø, vil vi fremdeles oppleve etterspørsel etter COBOL-utviklere.

Utdøende rase?

Selv om COBOL har lurt døden, kan man ikke si det samme om utviklerne. De er kanskje ikke døde, men mange av dem nærmer seg pensjonsalderen og det blir ikke utdannet mange nye COBOL-utviklere i Danmark. Og det på tross av at bl.a. finansbransjen skriker etter nye COBOL-talenter.

COBOL er ikke COOL

De nye it-studentene ser på COBOL og mainframes som langsomt døende teknologier. De vil heller kaste seg over mobile applikasjoner og lignende kule teknologier. De som egentlig kunne tenke seg å lære COBOL holder seg tilbaketrukket fordi de er redde for å investere tid og penger på et språk uten fremtid. Og jeg forstår dem faktisk ganske godt.

Hvor står virksomhetene?

De virksomhetene som fortsatt benytter de eldgamle systemene har etter min mening to valg: Enten må de stenge ned systemene, noe som kanskje ikke er så fristende fordi disse systemene ofte er svært stabile, eller de kan se utenfor landets grenser og outsource utvikling og vedlikehold.

Hvor er COBOL-utviklerne?

I de unge økonomiene som Asia og Øst-Europa har man ikke vokst opp med COBOL-utvikling fordi de først kom skikkelig i gang etter mainframe-bølgen. Men i India og enkelte steder i Øst-Europa har de tatt til seg COBOL på et senere tidspunkt. Det har typisk vært Delphi-utviklere som fant det naturlig å fortsette med mainframe da språket deres ble foreldet.

Stopp nølingen!

Så hvorfor utdanne seg til et system som langsomt er i ferd med å dø så lenge vi lever i en globalisert verden hvor kompetanse faktisk finnes andre steder? Etter min mening er det ingen grunn til å nøle så lenge det står en hær av COBOL-utviklere klar dersom vi kikker utenfor landets grenser. Det gir ihvertfall langt mer mening å bruke eksisterende utviklere enn å utdanne flere COBOL-utviklere her hjemme.

 

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com