Kamstrup: “Det er altavgjørende at vi har et stabilt team”

CASE: “Det er altavgjørende at vi har et stabilt team”

I 2011 besluttet Kamstrup at outsourcing skulle være en del av deres fremtidige strategi. Forskjellige faktorer som vanskeligheter med å finne de riktige kompetanser, manglende fleksibilitet, høyt lønnsnivå og behov for forbedret global konkurranseevne var avgjørende for at Kamstrup igangsatte prosessen med å finne den riktige outsourcing-partner. I samarbeide med Conscensia har det lykkes Kamstrup å bygge opp en suksessfull utviklingsavdeling i Ukraina.

Hvorfor outsource til Østeuropa?

Avdelingsleder i Kamstrups programvareavdeling, Ole Brandt, har flere års erfaring med å lede sourcede utviklingsteam. Den store fordelen ved å source i Ukraina er ifølge Ole Brandt at skandinaver og ukrainere er nære hverandre, både hva angår kultur og mentalitet: ”Det er en nær forbindelse og umiddelbar forståelse mellom skandinavisk og ukrainsk kultur og mentalitet. Skandinaver og ukrainere er svært like i måten hvordan vi kommuniserer, hvilke forventninger vi har til hverandre og hvordan vi inngår avtaler og gir tilbakemeldinger.”
Det er Ole Brandts erfaring at ukrainerne er gode til å dele sine holdninger og eventuelle innvendinger omkring oppgaveløsning med sin teamleder og Kamstrups arkitekt. ”Kommunikasjon og feedback foregår gjennomgående effektivt og våre ukrainske kolleger er generelt gode til å komme med sin input,” sier Ole Brandt.

Oppstart av et sourcet team

Kamstrup har investert tid så de skandinaviske og ukrainske deler av teamet har fått forståelse for hverandre og for begge kulturer og det har vært stort fokus på å få en ordentlig oppstart av det samlete team og å bygge opp et felles eierskap. ”Man skal investere noe tid i å få teamet til å snakke sammen og å forstå hverandre så det ikke kun er virksomheten som har besluttet å source ut, men også att de folk som skal arbeide sammen også forstår hverandre. Det er ikke bare en skrivebordsøvelse, det er en forandringsøvelse,” fastslår Ole Brandt og utdyper: ”Det vil ofte være motstand mot forandring. Som leder må man være svært tett på endringene og være 100% sikker på at alt er institusjonalisert i organisasjonen før man slipper taket.”

Samarbeidet mellom to utviklingsavdelinger i to land

Ifølge Ole Brandt er det flere årsaker til at Kamstrup har lykkes med å skape en suksessfull utviklingsavdeling i Ukraina. Utover å implementere klare prosesser, strukturer og avtaler med utviklingsteamet skal ledelsen også ha fokus på kulturforståelse: hva som gjør oss forskjellige og hvordan vi kan dra fordel av forskjellene. ”Vi ved hvor vi har hverandre, så vårt daglige tidsforbruk til kontroll, oppfølgning og dialog er minimalt og fungerer svært effektivt,” sier Ole Brandt og fortsetter: ”Vi er alltid oppmerksomme på å komme hverandre i møte. Vi skal ikke gjøre om på hverandre, det vil fort bli feil. Vi blir nødt til å forstå hverandre, forstå hvordan vi agerer og tilpasse oss i det omfang det er mulig og hvor det gir verdi.”

Ingen forskjell i oppgaver

Kamstrups ukrainske medarbeidere deltar i hele utviklingsforløpet på like fot med Kamstrups skandinaviske utviklere. ”Våre skandinaviske og ukrainske avdelinger løser samme type oppgaver, det er ingen forskjell. Jeg synes at de to deler av teamet matcher hverandre godt både kvalitetsmessig og kompetansemessig, og våre ukrainske utviklere kan arbeide innenfor stort sett de samme områder som våre skandinaviske utviklere. Ukrainerne har en lang erfaring,” sier Ole Brandt.

Et stabilt team

Nettopp Conscensia sin evne til å holde fast på medarbeiderne så domenekunnskap forblir i teamet anser Ole Brandt som en av Conscensia sine primære styrker. Ole Brandt utdyper: ”Vi har et stabilt team og hvor det er viktig at det ikke er en stor utskiftning. Det betyr at vi kan levere kompliserte oppgaver fordi teamet har en god forretningsmessig forståelse for produktet; de forstår i vesentlig grad hvilke verdier som er viktige for våre kunder. Det er altavgjørende at vi har et stabilt team, det er det slett ingen tvil om.”

En synlig ledelse er viktig

Utover å ha dyktige medarbeidere er det ifølge Ole Brandt også viktig at Kamstrups ledelse er synlig i Ukraina. Derfor besøker Ole Brandt sitt ukrainske team om lag to ganger årlig. ”Det er viktig for vårt samarbeide at ledelsen også er synlig i Ukraina. Det er også med til å knytte tettere bånd,” sier Ole Brandt. Conscensia har dessuten stort fokus på å skape samhold blant utviklerne forteller Ole Brandt: ”Conscensia binder bånd som sikrer at våre utviklere ikke føler de kun arbeider på en konsulentoppgave, men at de tilhører en virksomhet. Det er også en medvirkende faktor for å holde fast på medarbeiderne.”