Norsk Byggtjeneste: Det er vitalt, at vi har et høyt kvalitetsnivå

CASE: “Det er vitalt, at vi har et høyt kvalitetsnivå”

Norsk Byggtjeneste er den største informasjonstilbyder til den norske byggebransjen. Organisasjonen, som er eiet av byggebransjens interesseorganisasjoner, stiller blant annet produktinformasjon om mer enn 900.000 produkter fra 700 forskjellige leverandører til rådighet for alle bransjens aktører via NOBB-databasen.

NOBB-databasen er navet for varedata i hele den norske byggesektor, forklarer CIO i Norsk Byggtjeneste, André Ruud: ”Hvis aktørene i den norske byggebransje ikke kan trekke korrekt informasjoner fra databasen hele døgnet, får det hurtig konsekvenser: Så står vareflyten i bransjen ganske enkelt stille.”

Hybrid modell for IT-utvikling gir flere fordeler

Norsk Byggtjeneste har sitt eget, lille team av utviklere innomhus og et sourcet team av utviklere hos Conscensia i Lviv i Ukraine. ”Vi har valgt en hybrid modell for vår it-utvikling. På den måten sikrer vi, at vi bygger opp og beholder kjernekompetansene her i huset samtidig med, at vi via Conscensias intermediate og senior utviklere kan booste og skalere produktiviteten,” sier André Ruud.
Når NOBB er så kritisk for en hel bransje, ligger det i sakens natur at det stilles store krav til alle parter, som er ansvarlige for databasen. ”Det er avgjørende, at alle parter følger de fastlagte prosesser til punkt og prikke – uansett om vi har å gjøre med løpende oppdateringer og vedlikehold, daglig drift eller utviklingsoppgaver,” sier André Ruud og understreker: ”Det er vitalt, at vi har et høyt kvalitetsnivå og overholder våre samtlige kvalitetskrav.”

Legger stor vekt på Conscensias verdier

I valget av partner har Conscensias verdier og grunnleggende tilnærming til outsourcing vært viktig for Norsk Byggtjeneste. ”Da vi valgte outsourcing-partner, var det selvfølgelig viktig, at Conscensia kunne tilby de rette it-ressurser og -kompetanser. Vi er et .net-hus med Microsoft full-stack setup, og sammen med Conscensia er vi i gang med at migrere våre eksisterende applikasjoner til Azure og utvikle nye til plastformen,” forteller André Ruud. Han fortsetter: ”Minst like så viktig som de tekniske kompetanser er de helt grunnleggende verdier, som Conscensia baserer sin forretning på, nemlig at tingene skal gjøres på en ordentlig måte. Et eksempel er Conscensias oppsett i Lviv med en sterk HR-funksjon, hvor man arbeider målrettet med å videreutvikle og fastholde sine medarbeidere. På den måten investerer Conscensia både i sine medarbeidere og i et langvarig samarbeide med sine kunder.”

Det krever modenhet for å outsource

Som kunde er man nødt til å ha en høy grad av modenhet i sin it-utvikling for å kunne dra nytte av sourcing, fastslår André Ruud. ”Man kan ikke outsource sine problemer, og derfor skal man ikke undervurdere, hva det krever av ens egen organisasjon å outsource. Man skal kunne planlegge og igangsette prosjekter, utarbeide kravspesifikasjoner og følge opp. Prosesser skal defineres og styres, verktøy og prosesser skal være på plass. Man skal sikre en viss grad av redundans in house, og at man har tilstrekkelig med it-utviklingskompetanser til å forstå detaljene.” André Ruud oppsummerer: ”Kort sagt, med outsourcing kan man øke sin produktivitet, men det krever i bunn og grunn samme innsats, som hvis man løste oppgavene inhouse. Man skal simpelthen ha det klart for seg, at man skal ha de rette kompetanser inhouse for å være en god sourcing-kunde, og at det krever en innsats.”

Arbeider sammen på tvers av lokajoner som étt team

Det er André Ruuds erfaring, at det er ikke stor forskjell på, hvordan hans norske team og teamet i Lviv arbeider, og det daglige samarbeide fungerer smertefritt. ”Vi arbeider agilt ut fra Scrum-prinsippene, så det ligger i ryggraden av både vårt inhouse team og vårt sourcede team å arbeide etter fastlagte prosesser med korte tidsfrister og å levere det avtalte til tiden. Med Scrum har vi en felles metode til å sette mål og avstemme forventninger til fremdrift i prosjektene.” Språklige problemer har André Ruud heller ikke opplevet i sine utviklingsteam. ”It-utviklere er vant til å arbeide på engelsk, så vi opplever ikke noen språklige barrierer mellom teamet i Norge og teamet i Ukraina. Vi har det rent praktiske for kommunikasjonen satt opp, så det er enkelt og liketil å kontakte hverandre på tvers av lokasjoner, for eksempel har vi vårt daglige morgenmøte via Skype, hvor hele teamet i Norge og Ukraina deltar, og så snakker vi sammen innbyrdes i løpet av dagen uten egentlig å tenke over, om vår kollega sitter på den annen side av skrivebordet eller i Lviv.”

Ville gjøre det samme igjen

Der er dog én ting, som Norsk Byggtjeneste har erfart det er viktig å ta høyde for, etter at de valgte å outsource. ”Når vi arbeider med team på flere lokasjoner, tvinger det oss til å være svært strukturerte i våre utviklingsprosesser, for at tingene skal fungere – men det er jo innerst inne et stort pluss for alle involverte,” sier André Ruud. Han angrer ikke sitt valg om å supplere egne utviklingsressurser med sourcede ressurser fra Conscensia. ”Vi har hatt en god onboarding-prosess sammen med Conscensia, og i et tempo, hvor alle har vært komfortable med prosessen. Hele forløpet, og også de ressurser vi har fått tilknyttet oss i Lviv, har vært meget tilfredsstillende. Jeg kan ikke komme i tanker om noe, som skulle ha vært gjort annerledes, og jeg ville gjøre det samme igjen,” slutter André Ruud.