Et av spørsmålene vi hører overalt akkurat nå er “når kan vi få våre normale liv tilbake?”

Som alle våre kunder og forretningsforbindelser har vi de siste månedene hatt et viktig mål- Å arbeide og utføre vårt arbeid som normalt til tross for nye ytre omstendigheter. Å arbeide og handle som vi vanligvis gjør var relativt enkelt å definere: “Hold styr på og ha et godt grep om dine oppgaver og tidsfrister”. Så begynte vi å tenke: Så lenge vi kan nå disse målene, la oss undersøke om vi kan være mer produktive enn vi var i vårt “et skrivebord og en stol” type arbeidsliv.

Kontoret, som en felles arbeidsplass, var, er og vil forbli en stor del av vårt arbeidsliv. Nå ser vi imidlertid at arbeidsdagen, -uken, -måneden som består av ulike typer oppgaver, hver og en stiller ulike krav til omgivelsene. Vi undersøker hvordan en høyere grad av fleksibilitet i forhold til kontor og arbeidsplass kan forbedre produktiviteten.

Generelt sett ser vi 3 forskjellige scenarier; hvert med sitt individuelle behov.

Konsentrasjonskrevende oppgaver

Den største øyeåpneren er den positive effekten hjemmearbeidet har hatt på å løse oppgaver som krever dyp konsentrasjon. Når denne tupen oppgaver skal løses hjelper det å være alene i sin egen boble uten avbrudd. Så hvorfor ikke dra nytte av muligheten når behovet er der og produktiviteten til og med øker?

War room

Vi blir alle kjent med Black Friday-scenariet fra tid til annen. I stedet for åpne kontorlokaler ønsker vi å bruke møterommene våre til å la et team få fred fra omverdenen slik at teamet kan fokusere og konsentrere seg om den kommende event. Dette gjelder selvfølgelig også for prosjekt-, produkt- og teamlanseringer. Arbeidsmetodene for spesielle hendelser kan være svært produktive når miljøet er optimalt.

Daglig Rutine

COVID-19 karantenen har tvunget oss alle til å bli bedre til å prioritere. Dette har vært en stor seier- ikke bare for produktivitet, men også for måten teamledere og team oppfatter og stoler på hverandre. Arbeid er arbeid, men vi er (for det meste) sosiale individer. En mer fleksibel tilnærming til bruk av kontoret kan være til nytte for lagånden. Det er selvfølgelig kunden som i stor grad planlegger og bestemmer hva som skjer, hvor og når. Men hvis vi ser på oppgavene som skal utføres på en måte i løpet av en typisk arbeidsdag kan det være gunstig for produktiviteten å la team-medlemmer selv bestemme sitt arbeidssted, noe som kan vise seg å være gunstig for produktiviteten – selvsagt i samsvar med kundens ønsker og behov.

Med forutsetningen om at vi alltid opprettholder vår oversikt over oppgaver og behov samt at en differensiert struktur ikke blir mangel på struktur, ser vi interessante og spennende muligheter i fremtiden.

Vi er ikke de eneste som har gjort spennende nye oppdagelser i våre arbeidsmåter- og derfor tror vi ikke vi skal vente på å få våre normale liv tilbake. Hvorfor ikke heller tilpasse seg vårt nye normale arbeidsliv?

 

Line Milthers
About Line Milthers

COO, Conscensia, lim@conscensia.com