Nyheter

Et av spørsmålene vi hører overalt akkurat nå er “når kan vi få våre normale liv tilbake?”

Som alle våre kunder og forretningsforbindelser har vi de siste månedene hatt et viktig mål- Å arbeide og utføre vårt arbeid som normalt til tross for nye ytre omstendigheter. Å arbeide og handle som vi vanligvis gjør var relativt enkelt å definere: “Hold styr på og ha et godt grep om dine oppgaver og tidsfrister”. Så begynte vi å tenke: Så lenge vi kan nå disse målene, la oss undersøke om vi kan være mer produktive enn vi var i vårt “et skrivebord og en stol” type arbeidsliv.

Kontoret, som en felles arbeidsplass, var, er og vil forbli en stor del av vårt arbeidsliv. Nå ser vi imidlertid at arbeidsdagen, -uken, -måneden som består av ulike typer oppgaver, hver og en stiller ulike krav til omgivelsene. Vi undersøker hvordan en høyere grad av fleksibilitet i forhold til kontor og arbeidsplass kan forbedre produktiviteten.

Generelt sett ser vi 3 forskjellige scenarier; hvert med sitt individuelle behov.

Continue reading

Vi lever i en merkelig tid for IT industrien på den måten at vi blant annet:

  • Har behov for å arbeide remote, noe som for mange er en ny utfordring. Å arbeide i et distribuert miljø betyr ikke mindre produktivitet eller mindre kontroll. At vi er bevisst på dette åpner opp for nye muligheter. Conscensia har vært vant til å kjøre remote teams i 14 år allerede. Om du har spørsmål om dette hjelper vi gjerne med å besvare disse.

Å åpne for flere muligheter tar oss videre til neste punkt

  • De to viktigste grunnene til at vi får henvendelser er:
    1. Kapasitet. Den største driveren for å bruke våre tjenester har vært mangel på ressurser og kompetanse lokalt.
    2. Budsjettbegrensninger. En del klienter kommer for å spare penger. Budsjetter har begrensninger. Dersom disse krymper må forretningen finne måter å nå de same målene med mindre ressurser. Det har vi også bidratt til i 14 år.

Continue reading

Article printed in IT ID Magazine, Lviv, Ukraine on April 28th, 2020

Halyna Shporlyuk, General Manager at Conscensia shares her vision of why being culturally educated is important as well as explains what it actually means. Halyna is Certified CQ Trainer by Living Institute, Denmark. She has 16 years of experience (7 of which are leadership roles) with and within multinational, intercultural diverse teams and customers.

The term “emotional intelligence” has already become a buzzword. I think, Cultural Intelligence or CQ is the next skill to be adopted by Ukrainian businesses, in particular, the tech one. We deal with international clients on a daily basis and to do it well we should understand what lies beyond their words or emails. And does anything lie there at all? Continue reading

Når en bedrift velger Conscensia som sin samarbeidspartner til å få et utviklingsteam i utlandet, settes det mange oppgaver i gang. Kunden forteller om prosjektet, hvor mange utviklere de har bruk for, hvilke kompetanser utviklerne skal ha osv. Vi rådgir mht. sammensetningen av utviklerne, oppstartsfasen, det løpende samarbeid og avholder en Kulturell Intelligens workshop med kunden. Dette for å forberede dem på samarbeidet.
Continue reading

Vår hverdag ble forandret fra en dag til den neste i starten av mars p.g.a. Corona viruset. Det var mange nye personlige restriksjoner og rent profesjonelt skulle mange begynne å arbeide hjemmefra. Fysiske møter med våre kollegaer eller forretningsforbindelser ble frarådet.

Dette kunne bli en stor omveltning for mange mennesker. Likevel er den nye hverdagen ikke så annerledes for Conscensia og våre kunder. De er nemlig vant til å ”se” og kommunisere med sitt udviklingsteam virtuelt. Våre kunder er vant til å møtes daglig med sine utviklere via video selv om de gjerne har kontor i Oslo, København eller utenfor en skandinavisk storby og utviklerne sitter i Ukraina eller Polen. I disse tider, har det vært en stor fordel at alle værktøyer og prosesser til et effektivt samarbeid er på plass – nettop fordi det er den vanligste arbeidsmåten for dem. Den eneste forskjellen er at alle nå sitter hjemme og arbeider.
Continue reading

Vi er begeistret for å annonsere at Halyna Shporlyuk har tiltrådt som General Manager på vårt utviklingssenter i Ukraina.

Halyna hadde bakgrunn innen softwareudvikling og QA da hun kom til Conscensia i 2013 og ble ansatt som Delivery Manager. Senere ble Halyna forfremmet til Delivery Director før hun takket ja til tilbudet om å bli Conscensias General Manager i Ukraina.

Continue reading

En gammel forbannelse sier: “Må du leve i interessante tider”, og det må vi absolutt si.

Coronavirus-pandemien påvirker alle deler av livene våre; hvordan vi jobber, hvordan barna våre går på skole og hvordan vi forholder oss til hverandre.

For mange betyr dette læring ved prøving og feiling. I Conscensia er det helt normalt å jobbe i et distribuert miljø der vi ikke har alle ansatte på ett sted. Slik opererer vi internt, og slik samhandler vi med kundene våre hver dag, derfor blir vi ikke like sterkt utfordret som andre selskaper.

Som et ansvarlig selskap følger vi naturlig nok anbefalingene fra de lokale myndighetene. Det betyr at vi er litt mer distribuert i disse dager enn vanlig, siden alle jobber hjemmefra uansett hvor de bor: Danmark, Norge, Tyskland, Polen eller Ukraina.
Continue reading