Møt Khrystyna

Møt Khrystyna

Navn: Khrystyna
Stilling: HR spesialist
Alder: 31 år
Utdannelse: Kandidat i internasjonal økonomi
Bopel: Lviv i Ukraine
Fritidsinteresser: Dans i alle former samt tid med mine venner
Kom til Conscensia: 2014

1. Beskriv hva du gjør i ditt arbeide?

Jeg rekrutterer ukrainske medarbeidere til våre kunders utviklingsteam i Ukraina. Dette inkluderer alle prosesser helt fra å tale med kunden og avdekke stillingens profil, aktiv søkning etter kvalifiserte kandidater, sende kandidatenes CV’er til kunde, avholde innledende jobbintervjuer med kandidatene og gjennomføre endelige jobbintervjuer sammen med kandidatene og vår kunde.

2. Hva er det beste ved ditt arbeide?

Jeg er svært utadvendt, så jeg setter stor pris på det kommunikative aspekt ved jobben min. Det er dessuten svært tilfredsstillende, når våre utviklingsteamene har et velfungerende internt arbeidsmiljø og et givende samarbeide med kunden. Når en kunde utvider deres team med nye utviklere, er det særs viktig at vi finner utviklere som matcher det eksisterende team både på det faglige og personlige plan.

3. Hvordan vil du beskrive Conscensia som arbeidsplass?

Conscensia har et riktig godt ry i Lviv, spesielt på grunn av arbeidsmiljøet og den gode stemningen på kontoret, samt våre ansettelsesvilkår. Vi har blandt annet delvis betalt frokost, helseforsikring (inklusiv ektefelle etter 4 års ansettelse), et lojalitetsprogram, engelskundervisning, firmasportsaktiviteter og ”short Fridays”, hvor vi tar tidligere enn de andre dager. Det er viktigt for Conscensia, at medarbeiderne har en god balanse mellom arbeids- og privatlivet, akkurat som dere har i Skandinavia.

4. Hvad motiverer deg i ditt arbeide?

Det er sterkt motiverende for meg, når jeg finner den helt riktige kandidat til en kunde. Når jeg kan merke at vår kunde og kandidaten er et perfekt match. Det er mange aspekter i å finne den rette utvikler til en stilling, de faglige kvalifikasjoner er essensielle – men også de myke kvalifikasjoner (kommunikasjons- og språkkunskaper) og personlighet er viktige faktorer.

5. Hvorfor har du valgt å arbeide for et dansk sourcingfirma?

Jeg er glad for å arbeide for Conscensia på grunn af deres menneskesyn og deres åpne mentalitet. Alt er ærlig og transparent, hvor spørsmål, forhandlinger og diskusjoner er velkomne. Det er svært inspirerende for meg å arbeide innenfor disse rammer.