Oppstart av samarbeidet

Oppstart av samarbeidet


Når du begynner samarbeidet med oss ser vi alltid på hvor din virksomhet er, hvilke prosesser dere har og hvilke arbeidsmetoder dere benytter. Deretter ser vi på hvordan de nåværende prosessene og metodene best kan forenes med et oppsett for outsourcing. Ut fra innspill fra dere og felles dialog gir vi våre anbefalinger til hvordan ditt fremtidige oppsett for outsourcing kan se ut.

Som utgangspunkt arbeider utviklerne alltid etter den agile (smidige) utviklings-metoden SCRUM. Dersom dere allerede har et velfungerende setup som også virker i et distribuert miljø, så tilpasser de innleide utviklerne seg til de prosesser og metoder dere arbeider ut fra i dag. Hvis ikke så tilpasser vi prosessene og metodene sammen med dere slik at de virker i et distribuert miljø. På den måten blir oppstarten på samarbeidet så smertefri som mulig.

Når vi sammen har planlagt den optimale oppstart og struktur, som passer best til deres virksomhet, ser vi hvor vi skal skal gå inn i prosessen. Et nytt prosjekt starter normalt fra bunnen av, men dersom prosjektet har vært i gang i lengre tid, starter vi alltid der hvor du som kunde raskest oppnår verdi.

Utover rådgivning til oppstart, utviklingsmetode og struktur på utviklingsteamet, får dere råd om hvordan dere skal jobbe sammen med team som er plassert langt borte. Dette for at dere skal kunne få mest mulig ut av samarbeidet med de innleide utviklerne.