Når en bedrift velger Conscensia som sin samarbeidspartner til å få et utviklingsteam i utlandet, settes det mange oppgaver i gang. Kunden forteller om prosjektet, hvor mange utviklere de har bruk for, hvilke kompetanser utviklerne skal ha osv. Vi rådgir mht. sammensetningen av utviklerne, oppstartsfasen, det løpende samarbeid og avholder en Kulturell Intelligens workshop med kunden. Dette for å forberede dem på samarbeidet.

Når teamet er rekruttert velger de fleste av våre nye kunder å invitere sine nye utviklere til Norge. Her bruker de noen dager sammen til kunnskapsoverdragelse om projektet de skal arbeide på. Utover at utviklerne får forståelse for domenet, produktet/prosjektet og virksomheden, er det også med på å bygge opp sosial kapital.

Når vi ansetter nye ukrainske eller polske utviklere får de alltid en innledende onboarding periode hos Conscensia hvor de blir introdusert til våre forskjellige interne policies, GDPR, IP rettigheter, vår delivery avdeling, finansavdeling og IT avdeling. Disse introduksjionsmøtene har i senere tid naturligvis blitt avholdt virtuelt.

I starten av mars var Conscensia og vår nye kunde klar til å starte opp vårt samarbeid. Flybilletter til utviklerne fra Ukraina til København var booket og programmet i Danmark var timet og tilrettelagt da covid19 pandemien satte en stopper for reiseaktiviteter. Derfor ble agendaen endret til en ren virtuell onboarding, noe som gjorde at vi hurtig måtte omstille oss og planlegge annerledes.

Vår nye kunde nådde heldigvis å delta på vår Kulturelle Intelligens Workshop før Corona viruset kom til Danmark. Slik var kunden godt forberedt i forhold til kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer.

De første dagene var fylt med spennende videomøter, hvor prosjektet, utviklingsprosessen og oppgavene ble grundig gjennomgått. Det ble også avholdt et introduksjonsmøte hvor de ukrainske utviklerene møtte alle relevante medarbeidere hos kunden, slik at utviklerene hurtig fikk identifisert de forskjellige kontaktpunkter i firmaet. Vår nye kunde har dessuten en åpen kommunikasjonsstil, noe som optimaliserer oppstartsfasen og som gjør at spørsmål hurtig blir besvart. Den åpne kommunikasjonen er også en medvirkende årsak til at utviklerne hurtigere lærer å handle basert på kundens forretningskultur.

Det virkelige utviklingsarbeidet startet straks etter introduksjonsmøtene. Utviklingsprosessen er Scrum basert, så det avholdes daglige morgen Scrum-møter på ca. 15 minutter der utviklere, produkt-eier og relevante prosjektledere deltar. Nå har samarbeidet vart i en måned og hverdagen med scrum-møter og normalt arbeid har begynt.

Vi er glade for at Conscensia fikk organisert og gjennomført en virtuell oppstartsfase med vår nye kunde – med kun få dagers varsel. Heldigvis er vi er vant til å samarbeide virtuelt med våre kunder så vi har mange effektive prosesser og en stor værktøyskasse.

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com