Outsourcings-modell

Ditt eget utviklingsteam i Ukraina eller Polen

Conscensias modell for outsourcing er basert på, hva vi kaller Responsible Sourcing. Eller sagt på godt norsk: at vi finner våre medarbeidere på skikkelig og ansvarsfullt vis. For oss handler Responsible Sourcing om vårt menneskesyn – at alle parter tar ansvar og oppfører seg ordentlig og likeverdig i alle relasjoner.

Responsible Sourcing er navet for Conscensias forretningsmodell.Du får et samarbeider med dine kolleger, gjennom dedikerte team som utelukkende løser oppgaver for deg og under din styring. Våre medarbeidere arbeider fra vårt utviklingssenter i Ukraina eller Polen, hvor vi tar oss av personalansvaret, de fysiske rammene og alt det administrative. Slik kan du fokusere på å styre programvareutviklings-oppgavene.

  • Vi finner dine neste utviklere med akkurat den kompetansen din virksomhet har bruk for.
  • Vi integrerer dine nye medarbeidere med resten av organisasjonen din.
  • Vi fastholder og forplikter dine utviklere slik at kompetanse og kunnskap forblir i teamet.

Et partnerskap med Conscensia betyr at:

  • Du får den utviklings-kompetansen du ønsker.
  • Du får ditt eget utviklingsteam.
  • Du bruker all din tid på utviklingsoppgavene, mens vi sørger for alt det praktiske.
  • Du får en økonomisk avtale som styrker din konkurranseevne.

Se nedenstående video der Conscensias CEO Carsten Hansen forteller om vår outsourcings-modell og hvordan ditt outsourcings-prosjekt blir vellykket.