BrainsBusiness

BrainsBusiness

BrainsBusiness er et stort privat/offentlig partnerskap på IKT-området som arbeider for å støtte og utvikle den nordjyske IKT-klyngen. De samler en lang rekke av Nordjyllands sterke private og offentlige aktører og skaper nettverk og samarbeide på tvers.

Kjerneaktørene bak BrainsBusiness er:

● Aalborg Universitet
● Region Nordjylland
● IKT-erhvervet i Nordjylland
● Aalborg Kommune
● Aalborg Samarbejdet