Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening (DND) er Norges største IT-faglige forening – et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Dataforeningen er et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene. Foreningens mange fora og arrangementer skal være den foretrukne møteplass for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede.

Dataforeningen ser det som sine viktigste oppgaver å:

  • Skape kontakt og fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom personer og virksomheter som gjennom sitt yrke eller personlige interesse er opptatt av de faglige sidene ved informasjonsteknologi og databehandling.
  • Belyse problemstillinger vedrørende informasjonsteknologi og databehandling overfor norske offentlige myndigheter, andre faglige sammensluttninger og allmenheten, bl.a. for å bidra til at det generelle kunnskapsnivået om IT heves.
  • Sette lys på de menneskelige, organisasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvenser av informasjonsteknologien.

Dataforeningen har i dag ca. 9.500 medlemmer. Conscensia deltar ofte i faggruppen Outsourcing & offshoring.