IKT-Norge

IKT-Norge

IKT-Norge er IKT-næringens egen interesseorganisasjon. Hos dem er alt fra de største aktørene ned til små gründerselskaper medlemmer. De har dokumentert stor politisk gjennomslagskraft og tilbyr næringens største nettverk.

IKT-Norge fronter en rekke saker som det kan være vanskelig for en bedrift å ta opp alene, og har tilgang til alle viktige fora.
De jobber hver dag for å:

  • Gjøre markedet større og for å fjerne hinder for deres medlemmer.
  • Øke verdiskapingen i næringen.
  • Hjelpe til med internasjonalisering og kapitalisering.
  • Bidra til å minske medlemmenes risikoeksponering.
  • FoU-samarbeid, tilgang på midler og konsortier.

IKT-Norge er ikke en arbeidsgiverforening. De er helt uavhengige av partene i arbeidslivet.
De tilbyr deres medlemmer juridisk rådgivning og arbeidsgiverservice og de samarbeider med de beste på området.