Kamstrup

Kamstrup

Kamstrup A/S utvikler, produserer og selger intelligente forbruks-målere, herunder også elektroniske varme-, el- og vannmålere med tilhørende avlesnings-systemer til forsynings-selskaper over hele verden. Oaf Kamstrup grunnla Kamstrup A/S allerede i 1946. Virksomheten var familie-eid helt frem til 1990 da den ble kjøpt opp av Olieselskabet Danmark (OK). I dag har Kamstrup egne kontorer og selskaper i 24 land.

Våren 2011 inngikk den veletablerte og verdensomspennende danske virksomheten Kamstrup A/S er samarbeide med Conscensia. Med Kamstrups konstante fokus på vekst via produktuvikling ser de outsourcing som et naturlig skritt på veien til suksess.

Samarbeidet var allerede fra starten av kjennetegnet ved høy effektivitet og produktivitet. Fra Kamstrup A/S skrev kontrakt med Conscensia til det nye utviklingsteamet var i full aktivitet gikk det bare halvannen måned.

Vi valgte i samråd med Conscensias HR-avdeling å gå ganske rett på og si: vi startet på de oppgavene vi skal løse fra dag én. Dette fremfor at de ansatte skulle bruke all tid til å løpe i introduksjons-møter. I min bok er det flott. Spesielt når vi snakker om et nyansert begrep som outsourcing.

Henrik Mørck Mogensen, Teknologisjef i Kamstrup.

Se videoen med Henrik Mørch Mogensen i Kamstrup fortelle om hvordan de oppfatter Conscensia som en «no-nonce» outsourcingsvirksomhet der man ikke betaler for unødige tjenester.

Lær mer om Kamstrups oppstart med outsourcing her.