Norsk Byggtjeneste

Norsk Byggtjeneste

Norsk Byggtjeneste er den største informasjonstilbyder til den norske byggebransje. Norsk Byggtjeneste fastsetter standarder for transaksjoner og dokumentasjon gjennom hele bransjens verdikjde og er dermed medvirkende til å effektivisere og øke samhandelen mellom bransjens aktører.

Norsk Byggtjeneste står bak Norsk Byggevarebase (NOBB) og Byggtjenesteportalen. Norsk Byggtjeneste er et .nethus med en komplett Microsoft stack, det gjelder også for NOBB-databasen. I skrivende stund er Norsk Byggtjeneste og Conscensia i gang med å migrere eksisterende applikasjoner til Azure, og å utvikle nye applikasjoner til plattformen.

Lær mer om Norsk Byggtjenestes oppstart med outsourcing her.