Responsible Sourcing

Responsible Sourcing

Det er en langsiktig, strategisk beslutning å outsource, og derfor må outsourcing gjøres ordentlig. Man må ville både hverandre og prosjektet, og avsette nødvendig tid og ressurser. Hos Conscensia kaller vi det Responsible Sourcing.

Outsorcing er et langsiktig, strategisk samarbeide

Vi er en dansk virksomhet med 14 års erfaring i å bistå bedrifter med å finne de beste utviklerkompetanser for deres oppgaver, integrere utviklerne hos kunden og holde fast på de som om de var kundens egne.

Outsourcing gir aksess til riktig kompetanse

Hos oss får du programvareutviklere som er 100% dedikert til deg og som passer inn i din virksomhet og med dine oppgaver både hva gjelder faglige ferdigheter så vel som menneskelige egenskaper. God kjemi er det beste verktøy for et best mulig resultat.

Outsourcing handler om menneskesyn og respekt i relasjonene

På våre utviklingssentre i Lviv(Ukraina) og Warzsawa (Polen) har vi bygget en skandinavisk virksomhetskultur og ledelsesmodell med fokus på personlig utvikling balanse mellom arbeide og fritid, og vi har en meget lav rotasjon på våre medarbeidere.

Outsourcing er en integrert del av din forretning

Vi sikrer at din outsourcing foregår i full overensstemmelse med din øvrige virksomhets gjøremål og som samsvarer med alle krav fra lovgivning og regelverk.

Conscensia er din rette outsourcingpartner. Vi går grundig og dedikert til verks og sikrer at du kommer trygt gjennom alle sider av outsourcing.