Saxo: Våre ukrainske utviklere er dyktige og pliktoppfyllende

CASE: “Våre ukrainske utviklere er dyktige og pliktoppfyllende”

Saxo har siden 2013 hatt et utviklingsteam hos Conscensias utviklingssenter i Ukraina. Utviklingsteamet har hatt så stor verdi for Saxo at de har valgt å inngå et strategisk samarbeide med Conscensia. De har utvidet sitt ukrainske team til mer enn dobbelt størrelse innen utgangen av 2015. Les om Saxos reise mot å skape en suksessrik utviklingsavdeling i Ukraina.

Saxo_fotoSaxo besluttet i 2013 å outsource deler av sin software-utvikling. “Outsourcing gjennom Conscensia gir Saxo muligheter til å skalere kraftig innenfor en meget kort periode. I tillegg vil vi gjerne konsolidere våre utenlandske utviklere til ett sted. Det gir god synergi og større arbeidsglede – både faglig og sosialt – at folk sitter samlet i stedet for at man bare møter sine kolleger via Skype,” forklarer Philip Dahlstrøm, CTO hos Saxo.

En enkel oppstart med riktige kandidater

Etter at beslutningen om outsourcing var tatt, var det enkelt å komme i gang. “Vi fortalte Conscensias HR-avdeling at vi hadde bruk for en frontend- og en backend-utvikler og det tok ikke lang tid før de fant mange kvalifiserte kandidater til oss,” forteller Philip Dahlstrøm og tilføyer: “Vi var slett ikke i tvil om hvilke to kandidater vi ville starte med, og de er fremdeles en del av vårt ukrainske team.”

Gode råd ved valg av outsourcing-land

I valget av outsourcing-land har Saxo lagt vekt på tidsforskjell og stabilitet i strukturen. Tidsforskjellen mellom Danmark og Ukraina er bare en time. “Tidssoneaspektet er helt et klart viktig parameter for oss. I Ukraina unngår vi å arbeide med utviklere som sitter bak oss i tid og som først kommer på jobb når vi er på vei hjem,” forklarer Philip Dahlstrøm.
Hva angår stabiliteten i Ukrainas infrastruktur opplever Saxo at samarbeidet fungerer godt, også i perioder med uroligheter i Ukraina. “Conscensia har vært veldig flinke til å håndtere situasjonen rundt urolighetene i Ukraina og kommunikasjonen deres har vært klar og tydelig,” forteller Philip Dahlstrøm.

Et holistisk syn på outsourcing

Utover liten tidsforskjell og en stabil infrastruktur ønsket Saxo å outsource til et land der kulturen, kompetansen, mentaliteten og økonomien passet inn i Saxos virksomhet. “Der synes jeg at Ukraina og de tjenester som Conscensia tilbyr har en svært god balanse,” fastslår Philip Dahlstrøm og utdyper: “Det er ikke verdens billigste løsning, men til gjengjeld får vi mye verdi ut av samarbeidet. Det er viktig å vurdere sin investering i outsourcing holistisk i stedet for bare å sammenligne lønnsnivå i de forskjellige outsourcing-landene. Lønnsnivået er mindre viktig dersom du risikerer å bruke tre ganger så lang tid på å holde utviklerne i gang i landet med de laveste lønningene.”

Dansker og ukrainere deler samme arbeidskultur

Det er Philip Dahlstrøms vurdering at danske og ukrainske utviklere kulturelt sette er ganske like. Om de ukrainske utviklerne sier han: “De er flinke til å stille oppklarende spørsmål i stedet for bare å gå i gang med å utvikle med det samme. På den måten slipper man å kaste bort tid. De er dessuten ganske gode i engelsk og det forhindrer misforståelser og gjør arbeidsprosessene lettere. Våre ukrainske utviklere er dyktige og pliktoppfyllende.”

Den eneste forskjellen er språket

Når man velger å outsource er det viktig å få de danske medarbeiderne med på idéen slik at de ikke ser outsourcing som en trussel, men som en mulighet til å få nye kolleger som kan hjelpe dem med å løse alle oppgavene, sier Philip Dahlstrøm: “Våre ukrainske utviklere inngår på like fot med de danske utviklerne – deltar i de samme møtene og har samme innflytelse i utviklingsprosessen. Fullstendig som om vi hadde en annen avdeling i Danmark. Den eneste forskjellen er at de ikke snakker dansk. Vi forsøker også å hente nye utviklere til Danmark slik at folk kan møte hverandre og bli en del av det sosiale i teamet.”

En outsourcing-partner får hverdagen til å gli

“Det er en kjempestor fordel at Conscensia er med og finner de riktige kandidatene som matcher Saxos ønsker. Dessuten sørger de for at alt det praktiske fungerer, som f.eks. lønnsutbetaling, at datamaskinen og internettforbindelsen virker, og at våre utviklere i Ukraina har et godt arbeidsmiljø. Alt dette slipper vi å bekymre oss om og det betyr at vi har et meget lite tidsforbruk på å administrere hver utvikler,” forteller Philip Dahlstrøm.
Som en del av Conscensias outsourcing-modell har Saxo også en delivery manager i Ukraina. “Vi har en veldig god dialog med vår delivery manager i Ukraina. Hun er en god ambassadør for oss der ned og fornemmer raskt eventuelle utfordringer som vi selv ikke oppfatter så lett med et daglig Skype-møte. Det fungerer veldig godt,” poengterer Philip Dahlstrøm.
“Det beste ved å ha Conscensia som outsourcingpartner er at vi bruker tiden på det som faktisk betyr noe; at våre medarbeidere er glade for å gå på jobb og at de får laget riktig gode it-løsninger,” slutter Philip Dahlstrøm.