Spar Nord: Vår ukrainske avdeling går meget bra

CASE: ” Vår ukrainske avdeling går meget bra”

Spar Nord domicilSpar Nord har 12 ukrainske medarbeidere sittende på Conscensias utviklingssenter i Lviv. Conscensia har hjulpet med rekrutteringsprosessen og med å integrere de danske og de ukrainske medarbeiderne på tvers av landegrensene. I dag ser alle medarbeiderne på den ukrainske avdelingen som en helt naturlig og fast del av Spar Nord.

“I 2006 stod vi i den situasjonen at vi hadde bruk for flere medarbeidere med BI-SAS-kompetanse,” forteller Kaare Jakobsen, som er IT-utviklingssjef hos Spar Nord. “Det var stor virksomhet i Danmark på det tidspunktet, så det var ikke lett å skaffe de ressursene vi hadde behov for. I stedet leide vi inn skiftende eksterne konsulenter som vi dessuten brukte masse penger på å utdanne. Det lå i sakens natur at de ikke ble særlig lenge hos oss. Neste gang vi hadde bruk for konsulenter måtte vi få fatt på noen nye – og så var det å begynne forfra igjen. Derfor ville vi gjerne ha noen medarbeidere som var knyttet mye tettere til oss. Og det hjalp Conscensia oss med å skaffe i Ukraina.”

En fast medarbeiderstab

I dag sitter 12 ukrainske Spar Nord-medarbeidere på Conscensias utviklingssenter i Lviv og i følge Kaare Jakobsen er det en stor suksess. “Jeg er veldig, veldig fornøyd med min ukrainske avdeling. Det har bare vært en eneste medarbeider som for noen år siden søkte seg bort for å prøve noe annet og det kan jo ikke si noe på. De tolv medarbeiderne vi har der nede i dag er stolte over å være en del av Spar Nord, men så er også vi stolte over å ha dem med på laget. De er så tett integrert med Spar Nord at de er like fullt ut en del av våre ansatte som de som sitter her i Danmark.”

Veldig dyktige medarbeidere

“Ukrainere er veldig dyktige og i tillegg noen fantastisk behagelige og omgjengelige mennesker,” fortsetter Kaare Jakobsen. “De er veldig gjestfrie – mye mer enn hva vi er vant med i Danmark. Det opplever vi blant annet når vi besøker dem. Cirka fire ganger i året reiser jeg ned dit i tre dager. Noen ganger er enten vår direktør eller vår danske prosjektleder med. Ellers holder vi Skype-møter og noen ganger er ukrainerne også på besøk hos oss, spesielt om vi har fått en ny teknologi de skal ha opplæring i.”

Aktiv integrasjon

Spar Nord gjør mye for at medarbeiderne i Lviv skal føle seg som en del av virksomheten. Kaare Jakobsen utdyper: “Det nytter ikke bare å si at de må føle seg som ens egne medarbeidere, man er også nødt til å gjøre noe aktivt for det. I starten krevde det litt å finne ut av hva som skulle til, men vi fikk veldig kompetent støtte og veiledning fra Conscensia, så i dag har vi ingen problemer.”

Utrolig selvkjørende

Når det gjelder de kulturelt betingede forskjellene i arbeidsmetoder, har Conscensia helt fra begynnelsen av hjulpet Spar Nord med å få samarbeidet til å kjøre på skinner. I dag er det ingenting Spar Nord behøver bekymre seg det minste over, sier Kaare Jakobsen. “De fleste av våre ukrainske medarbeidere har vi ansatt da de var nyutdannet. Da var de ikke preget av den klassiske ukrainske holdningen om at sjefen er den dyktigste. De skulle venne seg til å være sin egen direktør for sine egne oppgaver. I dag er de helt fortrolige med den danske måten å jobbe på og er utrolig selvdrevne. Samtidig fungerer de som ambassadører når vi ansetter nye utviklere. Innfasing av en ny medarbeider i Ukraina tar ikke lenger tid enn i Danmark.”

Tett dialog på tvers av landegrenser

“Til andre som overveier outsourcing vil jeg si at det aller viktigste er at medarbeiderne her hjemme ikke føler seg truet på sin eksistens, men at de virkelig ser verdien av å ha kolleger i Ukraina. Vår danske prosjektleder avsetter gladelig noen timer hver dag til å få folkene i Ukraina til å fungere godt. Han har en tett dialog med den ukrainske prosjektlederen som fungerer som lokal sjef i hverdagen. Det er viktig å ha en slik person lokalt. Conscensia hjalp oss med å finne den rette personen som nå har vært der i fire år. Det virker helt utmerket!”

Conscensia står for det praktiske

De senere årene har ikke Conscensia vært mye involvert i Spar Nords samarbeide på tvers av landegrenser. Prosessen kjører som om ukrainerne satt i Danmark selv om de sitter på Conscensias utviklingssenter i Lviv. Men alt det praktiske som lønn, pensjon, forsikringer og andre formelle personalmessige forhold tar Conscensia seg av.

Enkelt å finne arbeidskraft

“Det er en stor fordel at vi ikke selv behøver å kjenne til ukrainsk lovgivning og skatteregler for å ha medarbeidere sittende der nede,” poengterer Kaare Jakobsen. “Conscensia står for alt det som må være formelt i orden når vi skal finne nye medarbeidere. Det gjør det enkelt for oss, mye enklere enn i Danmark. Det er mange høyt utdannede dataloger i Ukraina og Conscensia finner dyktige kandidater til oss. Vi gjennomfører selv ansettelses-intervjuer og vår ukrainske avdeling sørger for å kjøre dem gjennom et opplæringsprogram. Jeg kan bare fastslå at ukrainere har en eksemplarisk måte å ta tingene på. De er så positive ildsjeler at det er en sann fornøyelse. Dessuten er de veldig god arbeidskraft!”