Når du er Conscensiakunde er vi opptatt av at hver eneste kunde får størst mulig verdi ut av vårt samarbeide, både på operasjonelt og strategisk nivå. For å oppnå det, arbeider vi på flere forskjellige vis.

Våre Delivery Managers holder regelmessige møter med egne kolleger og prosjektledere hos kunden. I tillegg reiser vi ut to ganger i året til kunden for overordnet gjennomgå status, trekke lærdom av hva vi sammen har gjort siste halvår og å se fremover på vårt samarbeid i tett dialog med kontraktsinnehaveren og prosjektlederen hos kunden. På disse møtene snakker vi om kundens fremtidige planer, utviklingsgruppens ytelse og sammensetning, lønnsutvikling i markedet, etc. Ofte kan vi gi råd og anbefalinger til kunden, slik at utbytte og kostnader forblir gunstige for kunden.

Disse styringsgruppemøtene og oppfølgingen er ekstremt viktige for oss, slik at vi kan gi kunden råd og optimalisere fordelene med deres nearshore-programvareutvikling på Conscensia. Våre kunder får også muligheten til å få status på hele samarbeidet og synliggjør verdien av samarbeidet for dem.

Vi kan se tilbake på flere kunder som har hatt et nearshoreoppsett hos oss i over 7 år, til og med 13 år, noe som tydelig viser at vi har god kontroll over våre tjenester, prosesser og råd.

Hvis du er nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe din bedrift med programvareutvikling, vennligst kontakt Vidar på 951 67 605 eller Dagfinn på 454 05 176.

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com