Vår hverdag ble forandret fra en dag til den neste i starten av mars p.g.a. Corona viruset. Det var mange nye personlige restriksjoner og rent profesjonelt skulle mange begynne å arbeide hjemmefra. Fysiske møter med våre kollegaer eller forretningsforbindelser ble frarådet.

Dette kunne bli en stor omveltning for mange mennesker. Likevel er den nye hverdagen ikke så annerledes for Conscensia og våre kunder. De er nemlig vant til å ”se” og kommunisere med sitt udviklingsteam virtuelt. Våre kunder er vant til å møtes daglig med sine utviklere via video selv om de gjerne har kontor i Oslo, København eller utenfor en skandinavisk storby og utviklerne sitter i Ukraina eller Polen. I disse tider, har det vært en stor fordel at alle værktøyer og prosesser til et effektivt samarbeid er på plass – nettop fordi det er den vanligste arbeidsmåten for dem. Den eneste forskjellen er at alle nå sitter hjemme og arbeider.

Hvordan håndterer vi så rekruttering nå for tiden? Vi har stadig mange åpne stillinger der våre kunder har bruk for flere utviklere. Selv om vår HR-avdeling i Ukraina/Polen også arbeider hjemmefra klarer de stadig jobbintervjuer med kandidater og kunder, kun virtuelt. Våre rekrutterere har innledende intervjuer med jobbsøkere via Skype, og i samarbeid med kunden blir de enige om hvilke kandidater de vil ha til jobbsamtale. Det blir så gjennomført jobbintervjuer via video med vår HR-avdeling, kandidater og kunder. Våre kunder velger selv hvilken kandidat de ønsker skal arbeide på deres prosjekt.

Siden regjeringen sendte oss på hjemmearbeid har det faktisk lykkes oss å ansette utviklere til syv kunder – alt sammen virtuelt og i tett samarbeid med de samme kundene.

Vi er glade for at vår virksomhet er gearet til å håndtere denne plutselige utfordringen og at vi stadig yter full service til våre kunder med alle deres rekrutterings- samt utviklingsbehov og på tross av nye arbeidsvilkår og rutiner.

Vi hjelper gjerne med råd hvis du er interesseret i at høre hvordan vi får den nye hverdagen i et internasjonalt set-up til å fungere. Vi kan kontaktes her.

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com