Systematic: Tett kontakt gir høy verdi

CASE: “Tett kontakt gir høy verdi”

systematicGjennom samarbeidet med Conscensia er outsourcing blitt en viktig del av Systematics strategi. Spesielt Conscensias evne til å pleie samarbeidet har sikret, at outsourcingen er blitt en klar gevinst, forteller Morten Granum fra Systematic.

Siden softwarehuset Systematic testet Conscensia som outsourcingpartner med et pilotprojekt på fire-fem personer i 2010, har samarbeidet utviklet seg raskt. Systematic har i dag 40 medarbeidere på Conscensias kontor i Ukraina.
“Det er et uttrykk for, at vi helt bevisst tar i bruk outsourcing, når vi skal utvide aktivitetene våre. Det sikrer oss et fornuftigt kostnadsnivå og hjelper oss med å klare belastningstopper på en måte som gjør oss mindre sårbare, enn om vi selv skulle ansette,” forteller Morten Granum som er Vice President i Systematic.

Samarbeidet pleies

Systematic har utviklet et tett samarbeide med Conscensia, og nettopp evnen til å pleie et samarbeide og ta hånd om utfordringer før de blir til problemer, er ifølge Morten Granum en av styrkene til Conscensia.
“Det har stor verdi for oss at vi har så tett kontakt med Conscensias Relationship Manager i Danmark. Selvom samarbeidet går utmerket så kan det alltid oppstå småting som vi undrer oss over. I de tilfellene er det en stor fordel at vi kan ringe til en som både forstår den danske og den ukrainske kulturen og be vedkommende om å ta en titt på saken. Det kan både være dersom en medarbeider kanskje ikke jobber så godt i en periode. Men det kan også være av mer positiv karakter som når vi gjerne vil vite hvordan vi best kan påskjønne en medarbeider som har lagt ned ekstra god innsats,” forteller Morten Granum.
Utover den løpende kontakten som holder den daglige driften på skinner, så har Systematic møte med Conscensias Relationship Manager og direktør minst en gang i kvartalet for å gjennomgå de store linjene og utvikle samarbeidet: “Vi er jo på en reise her – det er bare to år siden vi begyndte med outsourcing. Vi snakker derfor veldig åpent om våre erfaringer slik at vi kan finne ut om det er noe vi kan forbedre,” sier Morten Granum som betegner overgangen fra oppstart til drift som “smertefri”.

Dyktige folk

Systematic arbeider etter scrum-prinsippene og CMMI level 5. Det har derfor vært viktig å finne noen medarbeidere i Ukraina som både kan fungere med den måten å jobbe på og som også har de rette språklige kvalifikasjonene.
“Vi er mange dyktige folk i Systematic så outsourcingen fungerer for oss nettopp fordi Conscensia er i stand til å rekruttere meget dyktige medarbeidere,” forteller Morten Granum, som fremhever HR-avdelingen som en av Conscensias sterke sider.
“Conscensia har et godt HR-system som vi også har adgang til. Det er verdifullt for oss at vi både kan følge med i Conscensias løpende vurdering av medarbeiderne og selv komme med våre vurderinger av behovene for kompetanseutvikling,” sier han.

Ytterligere gevinster venter

Systematic bruker de outsourcede medarbeiderne både i forbindelse med oppstart av nye prosjekter og på prosjekter, som har vært i gang i flere år.
“På de nye prosjekter kan vi se at medarbeiderne i Ukraina faktisk er like effektive som våre danske medarbeidere. På de eksisterende prosjektene tar det litt lengre tid å oppnå samme effektivitet, men det ville jo også kreve en innkjøringsperiode, hvis vi skulle sette en dansk medarbeider inn i noe som hadde vært i gang lenge,” sier Morten Granum, som ikke er i tvil om at samarbeidet med Conscensia skaper stor verdi for Systematic.
“Timeprisen er selvfølgelig attraktiv i seg selv, men det senker også kravet til hvor selvforsynte vi trenger å være. Og så gir det oss tilgang til en pool av medarbeidere med teknisk kompetanse som vi ikke alltid har selv. Vi har fått innfridd våre forventninger og vi tror at vi kan øke volumet fremover og få enda mer gevinst ut av det,” forteller Morten Granum og fortsetter:
“Vi har funnet en god partner i Conscensia som vi vil fortsette med. Den innsikten som Conscensia har i både dansk og ukrainsk kultur er av stor verdi for oss. Dessuten er det viktig for oss at de hele tiden jobber med å utvikle seg videre. For eksempel ved å etablere en avdeling i Vietnam. Det er veldig interessant for oss fordi det sikrer samarbeidet i fremtiden og gir oss flere muligheter.”