Vår misjon, visjon og verdier

Vår misjon, visjon og verdier

Visjon

Vi vil være den foretrukne samarbeidspartner for å source høyt utdannede programvareutviklere som kan forbedre våre kunders inntjening, samtidig som vårt felles fokus på medarbeidere, etikk og arbeidsmiljø bibeholdes.

Misjon

Vi er et profesjonelt og ansvarlig programvareutviklingsfirma som skaper verdi for våre kunder, ansatte og eiere.

  • Vi hjelper våre kunder med å forbedre deres inntjening ved å tilby dem høyt utdannede og innovative programvareutviklere og bransjens mest effektive samarbeidsmodeller.
  • Vi tilbyr våre ansatte et berikende arbeidsmiljø med fokus på individuelle kompetanser og personlig utvikling.
  • Vi gir våre eiere en god avkastning på deres investering ved kontinuerlig å øke egenkapitalen i firmaet.

Verdier

Alle våre handlinger er basert på våre kjerneverdier: tillit, transparens og ansvarlighet.

Tillit: Våre kunder vet at vi er et stabilt, ærlig og pålitelig firma som overholder avtaler og kommuniserer uten skjulte agendaer. Vi forventer også at våre kunder er likefrem ærlige og åpne over for oss. Vi behandler våre ansatte med respekt og gir dem gode arbeidsforhold. Vi forventer at våre medarbeidere er lojale over for firmaets beslutninger og at de overholder deres taushetsplikt.
Transparens: Vi definerer transparens som WYSIWYG: What you see is what you get. Vi tilbyr våre kunder et strategisk partnerskap. Vi forventer at begge parter holder hverandre informert og at vårt partnerskap er basert på åpne og synlige forretningsprosesser, som også er åpne og synlige for våre ansatte.
Ansvarlighet: Vi gir våre kunder Responsible Sourcing. Vi er proaktive og adresserer eventuelle problemstillinger for å kunne overholde våre løfter, og vi respekterer og setter pris på våre kunders fortrolighet. Vi stoler på våre medarbeidere og vet at de løser deres arbeidsoppgaver profesjonelt. Vi lover å være ansvarlige og forventer at våre kunder og medarbeidere også handler ansvarlig.