Vi holder fast

Vi holder fast…


På våre utviklingssentre har vi en meget sterk HR-funksjon. Ut over det å stå for alt det praktiske med lønn, skatt og pensjon, sørger våre HR-folk for at dine outsourcede medarbeidere får “skandinaviske” arbeidsforhold med medarbeiderutviklings-samtaler, personal-goder m.m og at de blir motivert ut fra individuelle behov. Det gjør at vi holder fast på våre medarbeidere over lang tid og sikrer kontinuitet i dine prosjekter.

Du vil oppleve ekte lagånd både fra Conscensia og ditt team sin side. Derfor erfarer mange av våre kunder at deres outsourcede medarbeidere ikke ønsker å arbeide for andre enn dem. Dette innebærer en rekke fordeler for deg:

● Du opplever liten turnover av ansatte og høy effektivitet.
● Du sikrer at kunnskapen forblir i teamet og fokusert på oppgaven.
● Du får mulighet til å bygge opp samme kompetanse som i et skandinavisk team.
● Du får rett og slett mer for pengene!

Conscensia skal ha anerkjennelse for den HR-funksjonen og den prosessen de har bygget opp. Dette er en outsourcingspartner som gjør mer enn å bare skaffe arbeidskraft. De tør å utfordre oss på områder som å sette sammen gode team, og når det gjelder grundig og faktabasert behovsavdekning.

Morten Granum, Group Senior Vice President hos Systematic