Vi integrerer

Vi integrerer…


Fysisk sitter dine outsourcede programvare-utviklere på Conscensias utviklingssenter i Ukraina eller i Polen. Men du har et eget team som kun arbeider for din virksomhet. Vi hjelper deg med å gjøre utviklerne til dine medarbeidere og med å skape et tett sammensveiset team der kjemien passer både internt og med dine medarbeidere i Norge.

Vi skaper et sømløst samarbeide på tvers av kulturer gjennom opplæring i felles kulturforståelse. Dette gjelder både våre utviklere i Ukraina, og dine norske medarbeidere. Alle våre kunder får dessuten en dedikert Delivery Manager som hjelper dere med å få alt på skinner.

● Du får effektive utviklingsteam fordi de trives.
● Du får de riktige rammene slik at dere kan løse utviklingsoppgavene maksimalt.
● Du minimerer risikoen for misforståelser og forsinkelser – ingen sier bare “ja” uten å forstå oppgaven.

Våre ukrainske utviklere inngår på like fot med de danske utviklerne – deltar i de samme møtene og har samme innflytelse i utviklingsprosessen. Fullstendig som om vi hadde en annen avdeling i Danmark.
Philip Dahlstrøm, CTO hos Saxo