welcome aboard_webVåren har gitt oss flere nye kunder her hos Conscensia, og vi kan nå løfte sløret for 2 av de.
Fellesnevneren for flere av våre nye kunder har vært utfordringer med å rekruttere utviklere. Man kan da også nesten daglig lese i pressen, hvordan mange virksomheter kjemper med å finne og ansette utviklere. Ofte ender virksomhetene med ubesatte stillinger, og hva gjør man så med de nye prosjekter, man gjerne vil ha i gang?
FlexyBox og Newtec Engineering valgte begge å finne kompetente programvareutviklere i Ukraina, med Conscensia som partner.

FlexyBox ApS

FlexyboxFlexyBox ApS har eksistert siden 2002 og har i dag Nordens ledende bowlingmanagementsystem FlexyBook. FlexyBox utvikler fleksible IT-løsninger til hoteller, restauranter, aktivitetssentre eller fitnessentre samt intelligente kassapparater til forretninger. FlexyBox har nettopp inngått et samarbeide med Conscensia, og deres utviklingsteam starter opp 1. juli.
Direktør i FlexyBox, Sara Lind Jensen, uttaler: ”Outsourcing er helt nytt for oss, men etter å ha sett kontorene i Ukraina og møtt teamet bak, var det ingen tvil om, at vi ville prøve Conscensia sin modell. Etter kun 10 dage, hadde HR 6 kvalifiserte kandidater klar til samtale – en god start, så vi er meget forventningsfulle og kan rett og slett ikke vente med å komme i gang…”

CEO i Conscensia, Carsten Hansen supplerer, ”FlexyBox er en meget spennende virksomhet. Vi er glad for at FlexyBox er kommet til den konklusjon, at sourcing av programvareutviklere fra Conscensia er en måte å styrke deres forretning på.”

Newtec Engineering A/S

newtec-logoNewtec er en førende produsent av veing-, pakking- og sorteringsmaskiner, primært til frukt- og grønsaksindustrien. Administrerende direktør Anders Petersen uttaler: ”Newtec anvender ofte eksterne ressurser ved nye prosjekter, for det som ikke tilhører kjerneforretningen. Det er ofte vanskelig å finne ressurser med de rette kvalifikasjoner i eksisterende stab av medarbeidere, som i regel er travelt opptatt med virksomhetens drift og produkter. Conscensia’s modell tiltalte oss idet, den i motsetning til mange andre konsulenthus tilbyr å ansette spesifikke personer med kvalifikasjoner som prosjektet har behov for.”

Conscensia’s kunder spesifiserer alltid hvilke kompetanser nye medarbeidere må ha, før HR-avdelingen går i gang med å finne kvalifiserte kandidater. Anders Petersen forteller, ”Oppstartsfasen var godt tilrettelagt fra Conscensia’s side og ansettelsene av de første medarbeidere gikk overraskende smertefritt. Ansettelser og prosjektoppstart ble etablert på under to måneder samtidig med at kompetansekravene til de nyansatte var akkurat hva vi trengte.”

Et av de viktigste aspekter ved å ha et dedikert utviklingsteam i utlandet, er at kunden føler de får et kvalifisert utbytte og høy verdiskapning fra deres nye utenlandske kolleger. Anders Petersen poengterer, ”Alle nye prosjekter starter med en smule kaos inntil de grunnleggende teknologier og verktøy er fastlagt. Derfor har vi valgt i denne fase at operere med relativt korte sprints. Eventuelle bekymringer om divergerende kompetanse niveauer og lignende har vist sig ubegrundet. Den eksisterende prosjektgruppen innehar særlig høye faglige kompetanser samtidig som de er produktive. Utover et ukentlig Skypemøte er de selvhjulpne og produktive.” Anders Petersen konkluderer, ”Alt i alt har prosjektet forløpt problemfritt og det har vært en ytterst positiv opplevelse å møte den Ukrainske avdeling av Conscensia.”

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com