zentuvo: Outsourcing sikret zentuvo proaktivitet og høy kvalitet

CASE: zentuvo har outsourcet seg til proaktivitet og høy kvalitet

Norske zentuvo har benyttet seg av danske Conscensia som outsourcing-partner siden 2008. Samarbeidet med Conscensia gir zentuvo mulighet til å få løst sine it-oppgaver med hjelp av et høyt kvalifisert og proaktivt team, som er 85 % billigere enn norske konsulenter.

zentuvo er Skandinavias ledende leverandør av visualiseringstjenester til eiendomsmeglerbransjen og for 7 år siden valgte de å legge sine it-oppgaver i hendene på danske Conscensia og deres team av it-utviklere i Ukraina. zentuvo hadde mindre gode erfaringer med outsourcing til India fra før av, men valgte å gi Conscensia sjansen med nearshoring. Det har gitt gode resultater, forteller André Ruud, som er CIO i zentuvo.
“Det viktigste er at Conscensia har kunnet levere et proaktivt og løsningsorientert team, som passer godt inn i vår organisasjon. It-projekter er kompliserte og hvis du har et reaktivt team som bare løser de oppgavene de får seg tildelt, så får du ikke de beste løsningene. Ved at Conscensia sørger for kontinuitet i teamet kan vi investere i å lære dem opp i vår forretningsmodell og vår teknologi-plattform. Da blir de verdifulle for oss over lang tid. Teamet har tilegnet seg så stor kunnskap om vår virksomhet at jeg kan presentere et behov på overordnet nivå som teamet selv kommer med et løsningsforslag til på detaljert nivå,” forklarer han.

Skap tett dialog

André Ruud mener det er viktig at man er klar over at man ikke fritar seg selv for projektledelse og oppfølging når man outsourcer.
“Mange begår feil fordi de tror at it-utvikling skjer ved at man formidler et behov og it-ressursene leverer en løsning. Hvis man ikke aktivt tar del i utformingen av løsningen vil resultatet helt sikkert ikke tilfredsstille forventningene. Vi mener at det er gjennom dialog og samarbeide at de gode løsningene blir til. Vi har valgt et oppsett der vi har et daglig morgenmøte med teamet slik at alle er på samme informasjons-nivå. Etterpå er vi i tett kontakt hele dagen. Det er viktig at man på den måten gjør teamet til en del av sin egen organisasjon,” sier CIO’en.

Høy kvalitet til lav pris

For zentuvo har samarbeidet med Conscensia gitt store besparelser på timeprisen.
“Det er veldig enkelt. Hvis vi skulle ha kjøpt norske konsulenttimer ville de ha kostet 1.100 kroner og nå kan vi få dem til 165 kroner,” sier André Ruud.
Besparelsen på 85 % gi bare mening om man kan sammenligne kvaliteten og det mener André Ruud at man kan.
“Kvaliteten på det arbeidet vi får gjort gjennom Conscensia er nøyaktig den samme som den vi ville kunne få i Norge. Jeg er svært tilfreds med teamets basis-kompetanse og den måten de har oppnådd de spesial-kompetanser, vi har bruk for,” sier André Ruud, som selv har besøkt kontoret i L’viv i Ukraina.

Vil holde på teamet

“Det er som et norsk konsulenthus, og jeg er glad for at Conscensia prioriterer gode forhold for medarbeiderne og for eksempel sender dem på kurs og videreutdanning. Det bidrar til å skape lojalitet og jeg vil jo gjerne beholde teamet mitt så lenge som overhodet muligt,” sier han.
At zentuvo har valgt en dansk outsourcing partner har ikke innebåret noen hindringer – den ekstra avstanden over landegrensene har ifølge André Ruud ikke gjort arbeidet mindre effektivt.
“Det eneste som betyr noe er om partneren kan levere det riktige teamet til vår virksomhet – og det kan Conscensia,” sier André Ruud.